Participeren

Verloren verhalen is een project waarbij
cultureel erfgoed van uiteenlopende culturen wordt vastgelegd en voor publiek ontsloten. Lees meer over Verloren verhalen.

Verlorenverhalen kan dit niet alleen en heeft je daar misschien wel bij nodig. Ben je enthousiast over dit project? Particulieren en vooral belangenorganisaties van verschillende culturele groeperingen in Nedreland worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan dit project.

Je kan een email sturen aan info@verlorenverhalen.nl.