Inzenden

"Verloren verhalen " kan alleen bestaan als er verhalen zijn. En die zijn er... in jouw hoofd of dat van je ouders, tantes, ooms, broers of zussen of bijvoorbeeld in oude dagboeken uit de familie. Verloren verhalen wil graag jouw verhaal horen of lezen. Of het gaat om een plaatselijke legende, een mythe of sage uit de streek waar jij vandaan komt of om een verhaal dat ujij zelf heeft beleefd of iemand in je familie of iemand die jij kent. Dat kan een vluchtverhaal zijn of een avontuur dat de moeite waard is te delen met anderen.

Waar?

Inzendingen die volgens jouw in aanmerking kunnen komen voor dit project kun je emailen aan "Verloren verhalen".


Let op!


Mail je verhalen als MS Word document.
Word documenten waarin macro's zijn gebruikt worden niet geaccepteerd. Stuur je document als attachement (bijlage) mee met je email aan:

info@verlorenverhalen.nl

Als u een verhaal instuurt zet in je mail:

  • je naam voluit.
  • je emailadres.
  • je telefoonnummer (we willen je graag kunnen bereiken als we besluiten je verhaal te gebruiken).
  • je adresgegevens.

Zet u onderaan uw verhaal:

  • De bron (Wie heeft het geschreven, ook vermelden indien je dat zelf bent).
  • Indien je zelf de auteur bent, geef dan aan of u wilt dat je nam wordt vermeld bij publicatie.
  • Waar komt het verhaal vandaan?
    (Het land, de streek en de persoon, ook vermelden als je het van iemand mond tot mond hebt vernomen en van wie, ook vermelden als het afkomstig is van een familielid die is overleden).
  • Het jaartal van waaruit het verhaal stamt.

Verhalen die niet voorzien zijn van deze gegevens kunnen niet worden gepubliceerd. Als inzender ga je automatisch akkoord met onze voorwarden welke met de link hieronder zijn te downloaden.

.privacybeleid. | .voorwaarden (pdf file).